Sigurnosna Politika za web mesto DM Alatnica

Sigurnost podataka na web sajtu www.dmalatnica.com od izuzetne je važnosti kako bi se zaštitila privatnost posetilaca i osigurala integritet sajta. Naša sigurnosna politika postavlja standarde i procedure koje treba slediti kako bismo osigurali sigurno okruženje za sve korisnike sajta.

1. Zaštita Ličnih Podataka

Angažujemo se da lični podaci posetilaca sajta budu zaštićeni od neovlašćenog pristupa ili zloupotrebe.

2. Enkripcija Podataka

Svi prenosi podataka između korisnika i našeg servera šifruju se pomoću najnovijih enkripcionih tehnologija kako bi se osigurala privatnost i bezbednost informacija.

3. Redovno Ažuriranje Softvera

Redovno ažuriramo softver i operativne sisteme na našem serveru kako bismo otklonili potencijalne ranjivosti i obezbedili stabilno i sigurno okruženje.

4. Prava Pristupa

Pristup administrativnim funkcijama sajta imaju samo ovlašćeni zaposleni koji su prošli odgovarajuću obuku o sigurnosnim procedurama.

5. Monitorisanje Aktivnosti

Neprekidno pratimo i analiziramo aktivnosti na web sajtu kako bismo identifikovali i reagovali na bilo kakve sumnjive ili neobične aktivnosti.

6. Bezbednosne Kopije Podataka

Pristup administrativnim funkcijama sajta imaju samo ovlašćeni zaposleni koji su prošli odgovarajuću obuku o sigurnosnim procedurama.

7. Edukacija Korisnika

Pružamo obuke i uputstva o sigurnosti korisnicima kako bi ih informisali o najboljim praksama zaštite podataka i identifikacije potencijalnih pretnji.

8. Saradnja sa Stručnjacima

Sarađujemo sa stručnjacima za IT sigurnost kako bismo stalno unapređivali naše sigurnosne mere i prilagođavali ih promenama u tehnološkom okruženju i zakonodavstvu o privatnosti podataka.

Download a printable copy of our safety policy

Artikli iz našeg ugla

Najnovije vesti iz DM Alatnica